Sterfhuisbeding leidt niet tot heffing van successierechten, Hof van Cassatie 10 december 2010

In Archief by robert

Een sterfhuisbeding is een clausule welke in huwelijkse voorwaarden kan worden opgenomen, waarbij het gehele gemeenschappelijke vermogen wordt toebedeeld aan een van de met naam genoemde echtgenoten. Het wordt in de praktijk gehanteerd als duidelijk is wie van de beide echtgenoten als eerste zal komen te overlijden.
Aan een sterfhuisbeding, ook wel finaal verrekenbeding geheten, is geen zogeheten overlevingsvoorwaarde gekoppeld. Dit in tegenstelling tot bij een verblijvingsbeding. Dit verschil maakt dat bij overgang ingevolge een verblijvingsbeding wel successierechten verschuldigd zijn en bij een overgang ingevolge een sterfhuisbeding niet. De Belgische fiscus heeft echter geprobeerd ook een verkrijging op basis van het sterfhuisbeding onder de heffing van successierechten te krijgen. In navolging van het Antwerpse Hof van Beroep heeft het Hof van Cassatie de Belgische administratie hierover in het ongelijk gesteld.

hits=0= / id=1789=