Duitse belastingplicht voor Nederduitse DGA, Rechtbank Arnhem 10 mei 2011

In Archief by robert

Waar moet iemand belasting betalen over zijn werkzaamheden, als hij (1) buiten Nederland woont, (2) deze werkzaamheden verricht in Nederland, (3) als DGA voor een eigen vennootschap en het (4) onduidelijk is in welk land deze vennootschap is gevestigd? Het ging hier om iemand die in Duitsland woont en in loondienst is van een B.V., waarvan hij alle aandelen houdt.
Rechtbank Breda overweegt dat moet worden vastgesteld wat de vestigingsplaats is van de vennootschap. Volgens de rechtbank is dat in dit geval Duitsland. Omdat belanghebbende daarnaast niet meer dan 183 dagen in Nederland is verbleven, komt het heffingsrecht over de inkomsten volgens de rechtbank aan Duitsland toe.

hits=1= / id=1800=