Belgisch voorontwerp van wet 18 januari 2011: opheffen bankgeheim

In Archief by robert

De Belgische regering wil het bankgeheim voor alle buitenlanders met een rekening in België zo snel mogelijk opheffen. Dat staat in een voorontwerp van een wet. De regering wil dat het parlement zo snel mogelijk instemt met de nieuwe wet om te voorkomen dat België opnieuw op de zogenoemde ‘grijze lijst’ van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) terechtkomt.
Op die lijst staan landen die het niet zo nauw nemen met internationale samenwerking op fiscaal gebied. België stond tot een paar jaar geleden nog op de grijze lijst, maar verdween daarvan nadat het 42 akkoorden met verschillende landen had gesloten over de uitwisseling van onder meer bankgegevens. Geen van die akkoorden is echter nog in werking getreden.

hits=0= / id=1778=