Fiscale agenda kabinet Rutte

In Archief by robert

Op 14 april jl. heeft het kabinet Rutte bekend gemaakt welke voornemens zij heeft om de komende jaren de fiscale wetgeving aan te passen. Een aantal punten uit deze fiscale agenda zijn:
1. Verlaging van de inkomstenbelasting en verhoging van de BTW. Dit onder meer door een geleidelijke verhoging van het lage Btw-tarief van 6% naar 19%.
2. Een aparte winstbox voor de ondernemer in de inkomstenbelasting met twee tarieven.
3. Een verdere tariefsverlaging in de vennootschapsbelasting naar 24%.
4. Het verder schrappen dan wel beperken van aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting.
5. Het voorkomen van uitholling van de belastinggrondslag in de vennootschapsbelasting door het gebruik van overnameholdings.
6. Uniformering van het loonbegrip.
Aan de internationale aspecten wordt in de agenda niet veel expliciete aandacht besteed. Wel is een bijdrage over buitenlandsituaties in box 3 opgenomen. Dit betreft met name een aantal voorbeelden met betrekking tot de invoering van één peildatum in box 3.
hits=1= / id=1799=