Boedelbeschrijving, eed, kennis van een handgift aan derden

In Archief by robert

Het Hof van Cassatie oordeelde dat een partij bij een proces-verbaal van boedelbeschrijving die ooit in het bezit is geweest van goederen van de nalatenschap, die kennis heeft van een handgift gedaan aan een derde, die verzuimt dit feit te melden aan de notaris en de eed aflegt dat zij niets heeft verduisterd en dat zij van zodanige verduistering geen kennis draagt, zich schuldig maakt aan meineed. De partijen bij de boedelbeschrijving hebben de verplichting elk goed aan te geven waarvan het bestaan onbekend zou kunnen blijven en dat een invloed kan hebben op de samenstelling van de nalatenschap (Cass. 22 mei 2012). Dit arrest bevestigt de tendens tot strengheid inzake meineed en heling bij de vereffening-verdeling van de nalatenschap.hits=7= / id=1459=