Geen belastingheffing over pensioen meer na toezegging belastingdienst

In Archief by robert

De belastingplichtige woonde in het buitenland maar ontving een pensioen uit Nederland. Vervolgens vraagt hij voor deze pensioenuitkering bij de belastingdienst een vrijstelling van loonheffingen aan. Deze vrijstelling wordt vervolgens door de inspecteur ook toegekend.
Bij de aangifte gaat de belastingplichtige er ook vanuit dat het pensioen niet zal worden belast door Nederland. Maar bij de aanslag inkomstenbelasting komt de belastingdienst op de vrijstelling terug. In deze situatie mocht Nederland namelijk wel heffen over het pensioen.
De belastingplichtige was het hier echter niet mee eens en beriep zich op de vrijstelling voor de loonheffingen die hij had gekregen.
De rechter komt tot de conclusie dat de belastingplichtige zich in dit geval op de vrijstelling voor de loonheffingen mag beroepen, ook al ziet die vrijstelling niet (ook) op de inkomstenbelasting. Uit het feit dat de vrijstelling voor de loonheffingen was toegekend, mag de belastingplichtige erop vertrouwen dat ook voor de inkomstenbelasting de vrijstelling van toepassing zou zijn. Dat de belastingdienst het vrijstellingsverzoek niet goed genoeg had bekeken, kwam voor rekening van de belastingdienst.

Belangrijk bijkomend punt was hier nog dat de wetgeving dusdanig ingewikkeld is, dat de belastingplichtige niet van tevoren had kunnen weten dat de vrijstellingsverklaring fout was.
Kortom, als de belastingdienst een vrijstelling voor de loonheffingen heeft afgegeven, dan geldt deze in beginsel ook voor de inkomstenbelasting.
Hof ’s-Gravenhage, 26 juni 2012
hits=3= / id=1529=