VAR-verklaring ook voor niet inwoners

In Archief by robert

Freelancers en zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) kunnen door middel van een zogeheten VAR-verklaring zekerheid krijgen over de fiscale kwalificatie van hun werkzaamheden. Door een VAR-verklaring te overleggen, hoeft de opdrachtgever geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden. De vraag was of ook in het buitenland wonende ZZP-ers zo’n VAR-verklaring zouden kunnen aanvragen. Hof ’s-Hertogenbosch heeft zich op 7 mei 2010 uitgelaten over een situatie van een inwoner van België die in Nederland werkzaamheden als ziekenverzorgster verrichtte, omdat ze in Nederland niet over een vaste inrichting zou beschikken. Het Gerechtshof oordeelt dat het belastingverdrag met België voor belastingheffing van winst uit onderneming geen vaste inrichting vereist, maar een -minder omvattende – vaste basis. Omdat zo’n vaste basis in de vorm van een kamer bij familie aanwezig is en zij daarom winst uit onderneming geniet in Nederland, kan zij in Nederland ook om een VAR-verklaring verzoeken. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de staatssecretaris in een brief van 18 juni 2010 laten weten dat ook niet-inwoners van Nederland een VAR-verklaring kunnen aanvragen. Dit geldt ook als de niet-inwoner inkomen uit Nederland geniet dat in Nederland niet belast is.
hits=1= / id=1719=