Inbreng in een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen tussen samenwoners

In Archief by robert

Eerder besliste de administratie dat de inbreng van een onroerend goed in een in het samenlevingscontract ingebouwd toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen enkel onderworpen is aan het algemeen vast recht (25 euro) (Besl. 17 april 2009). Deze beslissing lokte de vraag uit of dit civielrechtelijk en derhalve fiscaal wel gerechtvaardigd was. In een recente beslissing trekt de administratie deze beslissing in (schrapping dd. 9 mei 2012).
hits=1= / id=1936=