Nederland wil andere verdeling belastingheffing bij thuiswerken

In Archief by robert

Brief Staatsecretaris van Financiën, 15 september 2020

Werknemers en ondernemers werken steeds vaker vanuit huis: een trend die door Corona versneld is geworden. Dit heeft er ook voor gezorgd dat maatregelen moesten worden genomen voor de verdeling van de belastingheffing en voor de sociale zekerheid.
In de verhouding tussen Nederland en België betaal je in de meeste gevallen belasting in het land waar je werkt. En meestal ben je ook sociaal verzekerd in het land waar je werkt. Maar uitzonderingen zijn zeker mogelijk!
Als je thuiswerkt, dan moet je in de meeste gevallen over dat deel van het loon niet belasting betalen in je (normale) werkland, maar in je woonland. En als je meer dan 25% van de tijd thuiswerkt, dan ben je niet meer sociaal verzekerd in je werkstaat, maar ook in je woonstaat. Dit maakt grensoverschrijdend thuiswerken ingewikkeld en kan ingrijpende gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de sociale zekerheidspositie.
In het kader van het oplossen van het niet samenlopen van belasting- en premieplicht heeft Nederland aangegeven dat ze op zoek wil naar een verandering voor de belastingheffing bij thuiswerken. De regeling voor de sociale zekerheid kan niet worden aangepast, want die regelingen zijn Europees afgesproken. Waarschijnlijk zal Nederland erop inzetten dat vaker in het werkland belasting betaald blijft worden over het loon, ook bij thuiswerken.
Omdat het hier gaat om een aanpassing van het belastingverdrag kan het nog wel enige tijd duren voordat deze wijziging er komt.