Conclusie Nederlandse Advocaat-Generaal: wordt door een conserverende aanslag de goede verdragstrouw geschonden?

In Archief by robert

De Advocaat-Generaal heeft op verzoek van de Nederlandse Hoge Raad onlangs (2 september 2010) zijn oordeel gegeven over de vraag of een door Nederland opgelegde conserverende aanslag al dan niet in strijd is met het belastingverdrag tussen Nederland en België. Waar ging het om? Een Nederland is in 2003 verhuisd naar België. Voor de waarde van zijn pensioen­aanspraken heeft de Nederlandse belastingdienst een conser­verende aanslag opgelegd (inclusief revisierente), waarvoor uitstel van betaling wordt verleend.
Rechtbank ?s-Gravenhage heeft de conserverende aanslag ge­handhaafd, terwijl Hof ?s-Gravenhage heeft geoordeeld dat de conserverende aanslag in strijd is met de goede trouw van het belastingverdrag tussen Nederland en België. Volgens Advo­caat-Generaal Van Ballegooijen heeft het Hof het echter mis. Hij geeft aan dat ten tijde van de onderhandelingen over het huidige belastingverdrag tussen Nederland en België, de rege­ling van de conserverende aanslag over pensioenaanspraken reeds bekend was. Daarom is deze aanslag volgens de Advo­caat-Generaal niet in strijd met de goede trouw en is er geen sprake van verschuiving van de in het belastingverdrag over­eengekomen verdeling van heffingsbevoegdheden.

hits=1= / id=1732=