In de Europese Economische Ruimte wonende erfgenamen: geen bijkomende waarborg meer!

In Archief by robert

Sinds kort zijn buitenlandse erfgenamen/legatarissen van een Belgische rijksinwoner niet meer verplicht om een bijkomende borg te verstrekken tot betaling van de successierechten, althans niet wanneer deze erfgenamen/legatarissen in de Europese Economische Ruimte (E.E.R.) wonen. De banktegoeden van de overledene kunnen dus zonder meer worden vrijgegeven aan de rechtsopvolgers (zie NBM mei 2011).
Wonen er evenwel erfgenamen/legatarissen buiten de E.E.R., dan blijft de voorwaarde van bijkomende borg gelden en kunnen in afwachting hiervan geen tegoeden van de overledene worden vrijgegeven, bankkluizen worden geopend etc. Deze toestanden kan een vijftal maanden duren. In dat geval moet worden teruggegrepen naar de traditionele middelen om te zorgen voor voldoende liquide middelen ingeval van overlijden.
hits=2= / id=1820=