Vruchtgebruikconstructies in het vizier

In Archief by robert

Vruchtgebruikconstructies liggen reeds geruime tijd onder vuur (dit zijn constructies waarbij natuurlijke personen, meestal de bedrijfsleiders, een onroerend goed aankopen in blote eigendom en een (gelieerde) vennootschap in vruchtgebruik). De fiscus poogt, met wisselend succes, deze constructies op verschillende wijzen aan te vallen (onder meer recent door het in vraag stellen van de kostenaftrek). Recent merkte Staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez in de Senaat op dat het aantal vruchtgebruikconstructies sterk is toegenomen. De Staatssecretaris lichtte toe dat deze constructies aangepakt zullen worden en verwees naar het regeerakkoord. Vanaf 11 april van dit jaar zijn controleacties gestart. De fiscus wil deze constructies zowel ‘in het begin als in de loop van de overeenkomst van het vruchtgebruik’ aanpakken.hits=1104= / id=2058=