Curaçao voert interessante belastingfaciliteit in: Exportregeling

In Archief by robert

Alweer geruime tijd geleden kende de belastingwetgeving van de Nederlandse Antillen zogenoemde offshore-regelgeving voor vennootschappen. Als een NV de offshore-status had (buitenlandse aandeelhouders en geen opbrengsten afkomstig van de Antillen), dan werden de winsten van deze NV belast volgens een speciaal regime dat doorgaans resulteerde in een tarief van 2,4%-3%.
Bij de invoering van het Nieuw Fiscaal Raamwerk (NFR) is deze offshore-regeling afgeschaft, mede naar aanleiding van internationale kritiek. Voor reeds bestaande NV’s is er overgangsrecht op grond waarvan zij tot 2020 kunnen blijven vallen onder de offshore-regeling. Daarna komt deze regeling definitief te vervallen. Op dit moment zijn er dus offshore NV’s actief, die nog een aantal jaar recht hebben op overgangsrecht.

Omdat het overgangsrecht over ongeveer vijf jaar afloopt, is Curaçao er per 2014 toe overgegaan om een nieuwe faciliteit in te voeren. Deze faciliteit zal bestaan naast de E-zonefaciliteit.
De nieuwe faciliteit is bedoeld voor vennootschappen die feitelijk te Curaçao zijn gevestigd en winsten behalen die geheel of nagenoeg geheel in het buitenland worden verdiend. Zowel de handel in goederen als in diensten kan onder deze nieuwe regeling worden gebracht. De enige diensten die niet zijn toegestaan zijn: bestuursdiensten te Curaçao, trustbedrijven, en de diensten van notarissen, advocaten, accountants en van belastingadviseurs.

Op het moment dat aan de voorwaarden wordt voldaan, worden de opbrengsten per saldo onderworpen aan een belastingtarief dat neerkomt op afgerond 4%. Dit is een bijzonder laag tarief, hoewel het tarief van de Curaçaose E-zone nog lager is, namelijk 2%. Echter de mogelijkheden van de E-zone lijken beperkter te zijn dan die van de exportregeling. Met de exportregeling voorziet Curaçao in een oplossing voor offshore NV’s en biedt het een laag belaste mogelijkheid voor internationaal goederen- en dienstenverkeer.

hits=258= / id=3486=