Expat statuut – bijkomende verduidelijking

In Archief by robert

Reeds sinds 1983 heeft België, net zoals zovele andere landen, een bijzonder gunstig fiscaal regime voor zogenaamde expats die in België komen werken. De bedoeling van deze gunstregimes is vanzelfsprekend om grensoverschrijdende tewerkstelling te stimuleren en om werkkrachten aan te trekken. In België is deze regeling opgenomen in een administratieve circulaire, die tot op vandaag zeer veel wordt gebruikt. Medio september heeft de administratie een nieuwe circulaire gepubliceerd in verband met de zogenaamde “hypotax” (of “tax equalisation”) regeling die vaak wordt toegepast bij expats. De filosofie achter de “hypotax” is dat de werknemer (of bedrijfsleider) geen fiscaal nadeel (of voordeel) heeft bij zijn buitenlandse tewerkstelling. De administratie bevestigt nu in de nieuwe circulaire (onder andere) dat de betaling van de buitenlandse belasting door de werkgever in het kader van dergelijke “hypotax” doorgaans geen aanleiding zal geven tot een daadwerkelijk aan te geven belastbaar voordeel in hoofde van de werknemer. Deze verduidelijking kan de behandeling van expats wellicht enkel ten goede komen (Circulaire nr. Ci.RH.241/598.238 van 12 september 2011).
hits=1= / id=1834=