Successierechten en goede doelen in het Waals Gewest

In Archief by robert

Bij decreet van 10 mei 2012 houdende verscheidene fiscale bepalingen, wordt het verminderd tarief voor schenkings- en successierechten voor bepaalde privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen uitgebreid. Het betreft vooral een –onder druk van Europa doorgevoerde- uitbreiding tot niet Waalse en niet Belgische publiekrechtelijke rechtspersonen.
hits=1= / id=1929=