Is 89,8% voldoende voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht?

In Archief by robert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24 december 2019

De kwalificerende buitenlandse belastingplicht is natuurlijk vooral bekend van de mogelijkheid van hypotheekrenteaftrek voor niet-inwoners van Nederland als onder meer 90% of meer van het inkomen in Nederland wordt belast.
Daarnaast zijn er voor hen ook een aantal andere aftrekposten mogelijk, waaronder de aftrek van betaalde partneralimentatie. In dit geval woonde de man in Spanje en werd 89,8% van zijn inkomen in Nederland belast. Hij voldeed dus net niet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht.
Daarnaast had de man geen inkomensverklaring van de Spaanse belastingdienst. Dit kwam doordat hij in dat jaar in Spanje geen aangifte had gedaan. Hij had in Spanje dus geen belasting betaald. Ook aan de eis van de inkomensverklaring werd niet voldaan.
De Rechtbank past de regels streng toe en stelt dat niet wordt voldaan aan de eisen en dat er daarom geen recht op aftrek in Nederland bestaat. Door het niet betalen van belasting in Spanje, was hij wellicht over het geheel genomen ook niet heel slecht af.