Kruisje Trust niet zetten kan een verkeerde aangifte betekenen

In Archief by robert

Hof Den Haag, 1 april 2020

In de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting is een vraag opgenomen of er sprake is van betrokkenheid bij een Trust of een ander doelvermogen. Als dat zo is dan moet een kruisje in de aangifte worden gezet.
In deze zaak was de belanghebbende betrokken bij een Panamese Foundation. Die kwalificeert als een doelvermogen en daarom had de belanghebbende het kruisje moeten zetten. Dit had hij echter niet gedaan.
Het Hof Den Haag stelt dat de belanghebbende inderdaad het kruisje had moeten zeggen. Of de betrokkenheid bij de Panamese Foundation verder fiscale gevolgen voor zijn belastingheffing had of niet, maakt geen verschil. Iedereen moet namelijk desgevraagd alle gegevens verschaffen die voor zijn belastingheffing van belang kunnen zijn.
Het gevolg is dat de bewijslast wordt omgekeerd, en dat de inspecteur de hoogte van het inkomen kan vaststellen. Dat betekent dat de belanghebbende de bewijslast krijgt om daarna te laten zien dat de inspecteur het inkomen onjuist heeft vastgesteld. Bij het vaststellen van dit inkomen moet de inspecteur overigens wel zorgvuldig zijn: hij mag niet lukraak een inkomen vaststellen.