Kabinet wil nog steeds geen Tozo voor buitenlandse ondernemers

In Archief by robert

In het kader van de Corona-maatregelen kunnen Nederlandse ondernemers onder meer een beroep doen op de Tozo. Die bestaat uit twee delen: enerzijds de mogelijkheid tot een lening en aan de andere kant een uitkering voor inkomensondersteuning.
Omdat Nederland het uitkeringsdeel ziet als een bijstandsuitkering, kunnen alleen personen die in Nederland wonen er een beroep op doen. Personen die in het buitenland wonen kunnen er geen beroep op doen, ook niet als hun enige inkomen bestaat uit ondernemingsactiviteiten in Nederland. In Nederland wonende ondernemers hebben dus wel recht op de uitkering en Belgische inwoners met een Nederlandse onderneming dus niet. Deze laatste groep kan daardoor tussen wal en schip terecht komen.
Omdat bepaalde socialezekerheidsrechten voor werknemers en voor zelfstandigen op Europees niveau zijn gecoördineerd, heeft de Europese Commissie intussen aan Nederland vragen gesteld over de Tozo-uitkering. Omdat deze Belgische ondernemers alleen in Nederland actief zijn, zijn ze namelijk in Nederland sociaal verzekerd.
De nog steeds openstaande vraag is of Nederland goed zit met haar standpunt om de Tozo niet toe te kennen aan niet-inwoners met een onderneming in Nederland. Misschien dat dit in de toekomst goed komt, maar daar hebben de ondernemers die nu tussen wal en schip vallen natuurlijk niets aan. Zij hebben nu ondersteuning nodig.