Betaling van schenkingsrechten door de schenker in het licht van de VCF

In Archief by robert

Bij schenkingen die ter registratie worden aangeboden in België is het gebruikelijk dat de schenker de schenkingsrechten voor zijn rekening neemt. Er bestond een administratief standpunt dat stelde dat het ten laste nemen van de schenkingsrechten door de schenker geen bijkomende schenking vormt door de schenker. Op de betaling van de schenkingsrechten door de schenker waren dus geen schenkingsrechten verschuldigd.

Naar aanleiding van de invoering van de VCF was er onduidelijkheid gerezen of dit administratieve standpunt kon gehandhaafd blijven. Voor de schenkbelasting is de verkrijger van de schenking, de begiftigde, de belastingplichtige en het aanslagbiljet wordt dan ook op zijn naam opgemaakt. Volgens Vlabel wil dit niet zeggen dat er niet kan worden overeengekomen dat de schenkbelasting en de andere kosten van de schenking worden gedragen door de schenker. Indien de schenker deze kosten ten laste neemt, zal dit niet worden beschouwd als een bijkomende schenking.

hits=14= / id=3883=