Recht op toepassing van de bijzondere compensatieregeling, Rechtbank Breda 7 februari 2011

In Archief by robert

Ook Rechtbank Breda heeft zich onlangs uitgelaten over de toepassing van de voornoemde bijzondere compensatieregeling. Voor deze regeling komt iemand in aanmerking als hij of zij (onder meer) op 31 december 2002 onder de grensarbeidersregeling viel en vervalt als je van werkgever verandert.
In de onderhavige zaak was sprake van een zeevisser die als grensarbeider werkzaam was in België. Overeenkomstig de Belgische wetgeving worden met zeevissers slechts contracten afgesloten voor een bepaalde tijd, namelijk steeds voor de duur van een zeereis. Belanghebbende heeft in 2005 contracten gehad bij verschillende Belgische reders
Bij puur tekstuele uitleg zou belanghebbende zijn recht op toepassing van de bijzondere compensatieregeling dus verloren hebben na elke zeereis. Volgens de rechtbank doet een uitleg waarbij het recht op de bijzondere compensatieregeling pas verloren gaat na beëindiging van de werkzaamheden bij de eerste rederij, echter recht aan de intentie van de regeling.

hits=0= / id=1787=