Aanpassingen Nederlandse autobelastingen ingevoerd

In Archief by robert

Wet van 6 juli 2016, Stb 2016,275

De veranderingen in de Nederlandse autobelastingen over de periode 2017-2020 zijn vastgelegd in wetgeving. Deze aanpassingen volgen uit de Autobrief II uit 2015. In Nederland zijn meer milieuvriendelijke auto’s de laatste jaren sterk gestimuleerd. Daardoor rijden er in Nederland bijvoorbeeld veel hybride auto’s rond.

De belangrijkste aanpassing zit in de bijtellingspercentages voor de auto van de zaak. De 0%-bijtelling is afgeschaft en verder blijven er vanaf 2017 nog maar twee bijtellingspercentages over, namelijk:
– Nulemissie 4% bijtelling
– Alle andere auto’s 22% bijtelling

Nulemissie auto’s zijn volledig elektrisch en stoten geen CO2 uit. De voordelen in de bijtelling voor hybride auto’s (die dus geen nulemissie hebben) komen daarmee te vervallen. Wel blijft er voorlopig nog een korting bestaan in de motorrijtuigenbelasting voor hybride auto’s.

Vervolgens zal vanaf 2019 gaan gelden dat zelfs nulemissie auto’s vanaf dat jaar over de catalogusprijs boven de € 50.000 geen 4% bijtelling krijgen, maar de hoge bijtelling van 22%.
Bijkomende maatregelen zijn nog.
Overige voorstellen zijn om:
– De aanschafbelasting (BPM) voor 2020 te verlagen met 14,7%
– De wegenbelasting (MRB) voor personenauto’s te verlagen, maar diezelfde belasting voor vervuilende (oude) dieselauto’s te verhogen.