De impact van Brexit op de Vlaamse erfbelasting

In Archief by robert

Het is vooralsnog onduidelijk wanneer de UK de EU zal verlaten. Daarbij is het niet zeker of de UK op termijn deel blijft uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER). Tot nu toe blijft alles bij het oude. In de hypothese dat de UK geen deel meer zou uitmaken van de EER, zal dit wel gevolgen hebben voor een aantal regels van de Vlaamse erfbelasting. De gevolgen zijn eerder beperkt bij een Vlaamse erflater met erfgenamen die in de UK wonen. De Vlaamse erfbelasting is van toepassing als de laatste woonplaats van de erflater zich in Vlaanderen bevindt. De plaats waar de erfgenamen wonen is immers grotendeels irrelevant. Hierna volgt een korte opsomming van de voornaamste gevolgen.
Het Vlaamse gunstregime voor de schenking/vererving van familiebedrijven is enkel toepasselijk voor een onderneming met zetel binnen de EER. Een ander gevolg betreft de aftrekbaarheid van passief van de nalatenschap. Wie een Vlaams onroerend goed zou erven van een UK-inwoner, waarvoor een lening werd aangegaan, kan deze lening niet aftrekken voor de heffing van het recht van overgang. Legaten door een Vlaamse inwoner aan overheidsinstellingen of zogenaamde charities in de UK zullen aan een veel hoger tarief worden belast. Lastiger is dat voor erfgenamen met woonplaats buiten de EER de tegoeden van de nalatenschap geblokkeerd blijven tot de erfbelasting is betaald. Wat betreft personen die overlijden buiten de EER bestaat een langere termijn voor de indiening van de aangifte erfbelasting (6 maanden).