Aangifteplicht voor buitenlandse levensverzekeringen

In Archief by robert

Na de aangifteplicht voor buitenlandse bankrekeningen geldt vanaf aanslagjaar 2013 ook een aangifteplicht voor buitenlandse levensverzekeringen. Sinds de invoering van deze verplichting eind 2012 is er discussie ontstaan over de precieze draagwijdte van deze nieuwe aangifteplicht. Volgens sommigen is de nieuwe aangifteplicht niet afdwingbaar aangezien zij niet rechtstreeks leidt tot de vestiging van inkomstenbelastingen, wat nochtans het doel is van een fiscale aangifte. Bovendien wordt geargumenteerd dat de aangifteplicht in strijd is met het Europese recht, aangezien zij enkel geldt voor buitenlandse levensverzekeringen, maar niet voor Belgische levensverzekeringen.
Eén van de (andere) vragen die gesteld wordt, is of er in de aangifte van 2013 enkel de buitenlandse levensverzekeringen die bestonden op 31 december 2012 moeten worden vermeld, dan wel alle buitenlandse levensverzekeringen moeten worden opgegeven die op enig tijdstip in 2012 waren onderschreven door de belastingplichtige.
In antwoord op een recente parlementaire vraag heeft de Minister bevestigd dat wel degelijk alle buitenlandse levensverzekeringen die tijdens het belastbaar tijdperk (2012) bestaan of hebben bestaan, moeten worden opgegeven in de aangifte (van 2013).

hits=117= / id=3110=