Planning via huwelijksvoorwaarden

In Archief by robert

Echtgenoten kunnen in hun huwelijksvoorwaarden een aantal bepalingen opnemen die hun rechten versterken in geval van ontbinding van het huwelijk door overlijden en bovendien niet onderworpen zijn aan successierechten. Zo menen wij dat een “sterfhuisclausule” (dit is de toebedeling van de huwelijksgemeenschap aan één bij naam genoemde echtgenoot) noch een finaal verrekenbeding (in een stelsel van Belgische scheiding van goederen) aanleiding kunnen geven tot heffing van successierechten. De niet-belastbaarheid van de sterfhuisclausule is recent opnieuw bevestigd door drie vonnissen (rechtbank van Brugge, Bergen en Namen). Wel moet rekening worden gehouden met de nieuwe antimisbruikbepaling die sinds 1 juni 2012 in voege is. In april vorig jaar heeft het Hof van Beroep te Antwerpen bevestigd dat het finaal verrekenbeding niet leidt tot successierechten. Tegen dit arrest heeft de fiscus recent cassatieberoep aangetekend. Wij volgen dit verder voor u op.

hits=115= / id=3111=