Schenkings- en successierechten in rechte lijn: verlaging abattementen

In Archief by robert

Ook de schenkings- en successierechten in rechte lijn werden aangepast. Dit kan van belang zijn voor niet residenten met Franse situsgoederen. Het abattement van 159.325 EUR (2011) dat aan ascendenten en/of elk kind toegekend werd en in mindering gebracht mag worden van de belastbare basis voor de berekening van Franse schenkings- en successierechten, is door deze recente wetswijziging verlaagd tot 100.000 EUR. Van dit abattement kon slechts eenmaal om de tien jaar gebruik gemaakt worden. In gevolge de wetswijziging van juli 2012 kan voortaan slechts eenmaal om de vijftien jaar van deze vrijstelling gebruik gemaakt worden.hits=2= / id=1501=