Aangifte buitenlandse bankrekeningnummers

In Archief by robert

In het huidige aangifteformulier in de personenbelasting bestaat reeds de verplichting om het ‘bestaan’ van buitenlandse rekeningen te melden. Deze verplichting wordt nu uitgebreid in de Programmawet. Ten laatste gelijktijdig met de indiening van de aangifte waarin het bestaan van buitenlandse rekeningen wordt vermeld, zal men in de toekomst ook de nummers van die rekeningen dienen te melden bij het ‘centraal aanspreekpunt’ in de schoot van de Nationale Bank, tenzij die melding reeds is gebeurd in een vorig aanslagjaar. Het hier bedoelde ‘centraal aanspreekpunt’ is hetzelfde aanspreekpunt als datgene dat bevoegd is inzake het doorbreken van het bankgeheim (cfr. artikel 322 §3 WIB’92). Het aangifteformulier van de personenbelasting zal de nodige rubrieken bevatten om te bevestigen dat de nummers van die rekeningen zijn aangemeld. Deze nieuwe regeling treedt in werking vanaf aanslagjaar 2012, maar de bevestiging in het aangifteformulier dat de nummers van de buitenlandse rekeningen waarvan het bestaan is aangegeven in de aangifte voor aanslagjaar 2012, werden aangemeld bij het centraal aanspreekpunt, zal pas gelden vanaf aanslagjaar 2013.

hits=14= / id=1907=