Wettelijke samenwoning – omzetting vruchtgebruik – verdelingsrecht

In Archief by robert

Sinds kort erft de wettelijk langstlevende partner het vruchtgebruik van het onroerend goed dat tijdens het samenwonen het gezin tot gemeenschappelijke verblijfplaats diende en van het daarin aanwezige huisraad. Wanneer dit vruchtgebruik wordt omgezet in volle eigendom, een geldsom of een rente, is op die omzetting het verdelingsrecht van 1% van toepassing is, net zoals dit het geval is bij omzetting van het vruchtgebruik toekomende aan de langstlevende echtgenoot (art. 109, 3° W.Reg.). Aldus een administratieve beslissing van 14 februari 2011.
hits=1= / id=1837=