Invloed Fiscale verzamelwet 2010 (Nederland) op grensoverschrijdend werken en wonen

In Archief by robert

Op 7 juni 2010 heeft de Nederlandse staatssecretaris van Financiën de Fiscale Verzamelwet aangeboden aan de Tweede Kamer. Enkele onderdelen hieruit kunnen van belang zijn voor personen die in België wonen of werken:
a. Buitenlandse belastingschulden: met terugwerkende tot 1 januari 2010 worden buitenlandse belastingschulden, gelijk met Nederlandse belastingschulden, niet in aftrek toegelaten in box 3.
b. Per 1 januari 2011 kent box 3 niet langer twee toetsdata, maar slechts één, namelijk 1 januari van ieder jaar. Dit geldt ook voor mensen die het hele jaar of een gedeelte van het jaar buitenlands belastingplichtige zijn, als gevolg van emigratie of immigratie.
c. Vanaf 1 januari 2011 wordt het voor buitenlands belastingplichtigen mogelijk om uitgaven voor Nederlandse monumentenpanden in aftrek te brengen. Opvallend is dat deze aftrek wordt toegestaan, zonder dat de buitenlands belastingplichtige hoeft te opteren voor het keuzerecht (zie hierboven ook punt 5).

hits=1= / id=1715=