Bepaling fiscale woonplaats Pensionado met huizen in Portugal en Nederland, Rechtbank Leeuwarden 6 januari 2011

In Archief by robert

Wederom een uitspraak over de vraag waar de fiscale woonplaats van een belastingplichtige is gelegen, in dit geval in Portugal of in Nederland. Bepalend daarbij is volgens de Rechtbank of naar Nederlands recht uit uiterlijk waarneembare omstandigheden blijkt dat de band met Nederland voldoende sterk is om te oordelen dat hij in Nederland het duurzame middelpunt van zijn persoonlijke levensbelangen heeft. De rechtbank is van oordeel dat het duurzame middelpunt in dit geval in Portugal ligt.
Welke argumenten zijn volgens de Rechtbank daarvoor van belang? De Pensionado beschikt zowel in Portugal als in Nederland over een woning, echter in Portugal beschikt hij over een koopwoning en in Nederland over een huurwoning. Daarnaast verblijft hij het overgrote deel van het jaar in Portugal. Bovendien speelt het sociale leven zich vooral in Portugal af en niet in Nederland, maakt hij in Portugal gebruik van de eerstelijnszorg en verblijft hij alleen af en toe in Nederland in verband met te verkrijgen medische zorg. Aan de conclusie van de Rechtbank doet derhalve niet af dat belanghebbende in Nederland een woning heeft, zich op een Nederlands adres had ingeschreven en dat hij in Nederland over een auto beschikte.
hits=0= / id=1780=