België veroordeeld in verband met roerende voorheffing en beleggingsvennootschappen

In Archief by robert

Het EU Hof van Justitie heeft op 25 oktober 2012 de Belgische belastingregeling veroordeeld inzake Belgisch dividend- en interestinkomen dat wordt verkregen door buitenlandse beleggingsvennootschappen (zonder Belgische vaste inrichting). Als een Belgische beleggingsvennootschap dergelijke inkomsten verkrijgt dan kan zij de ingehouden roerende voorheffing volledig verrekenen, dit betekent dat zij in praktijk geen belasting betaalt op de Belgische beleggingsinkomsten. Buitenlandse beleggingsvennootschappen ondergaan eveneens de Belgische roerende voorheffing, maar zonder mogelijkheid van teruggaaf. Het EU Hof van Justitie ziet hierin een verboden beperking van het vrij kapitaalverkeer en van de vrijheid van vestiging. De Belgische regering had verzocht om de gevolgen van dit arrest in de tijd te beperken, maar het Hof gaat niet in op dat verzoek (zie HvJ 25 oktober 2012, nr. C-387/11, de tekst is te raadplegen via http://curia.europa.eu).hits=1= / id=1509=