Heffing recht van overgang niet in strijd met de vrijheid van kapitaalverkeer, Rechtbank Breda 24 juni 2011

In Archief by robert

Met ingang van 1 januari 2010 is in Nederland het recht van overgang afgeschaft. Dit was een bijzondere “soort” erf- of schenkbelasting. Deze was bijvoorbeeld verschuldigd, indien iemand die niet in Nederland woonde maar wel onroerend goed in Nederland bezat, kwam te overlijden.
Het ging in deze zaak om een mevrouw van Belgische nationaliteit die in Duitsland woonde, in Nederland onroerend goed bezat en in 2007 kwam te overlijden. Er werd een aanslag voor het recht van overgang opgelegd, waar haar in België wonende erfgename tegen in bezwaar kwam. Rechtbank Breda oordeelde dat de heffing niet in strijd is met de vrijheid van kapitaalverkeer. Daarbij was van belang dat niet meer belasting werd geheven dan wanneer de erflater en/of erfgename in Nederland hadden gewoond. Ook is niet van belang dat in Duitsland en België al successierecht was geheven.
hits=1= / id=1811=