Franse vermogensbelasting op aandelen van de SCI: ingrijpende wijziging

In Archief by robert

De Franse regering heeft een grondige wijziging/vereenvoudiging van de ‘impôt de solidarité sur la fortune’ (of kortweg ISF) doorgevoerd. Deze wijziging houdt grosso modo in dat enkel de vermogens van meer dan € 1.300.000 principieel belastbaar zijn. Deze vermogens worden belast aan 0,25% indien de totale waarde niet hoger is dan € 3 mio. Is dit wel het geval, dan is een belasting van 0,5% verschuldigd.
Uiteraard is niet iedereen onderworpen aan de Franse ISF regeling. Dit is echter principieel wel zo voor aandeelhouders van een société à prépondérance immobilière, zoals een SCI.
De belangrijkste wijziging inzake ISF is wellicht dat de schuld in rekening/courant van een SCI ten aanzien van de aandeelhouders niet meer kan worden afgetrokken van de waarde van het actief van de vennootschap. Met andere woorden, de waarde van het achterliggende onroerend goed wordt ten volle belast indien de SCI geen schulden heeft ten aanzien van niet-aandeelhouders.
hits=1= / id=1816=