iPads zijn voor de loonheffing computers en geen mobiele telefoons

In Archief by robert

Onder de Nederlandse loonbelasting zijn er mogelijkheden om bepaalde zaken of kosten belastingvrij aan een werknemer te vergoeden of te verstrekken. De gedachte hierachter is dat het gaat om kosten die verband houden met de dienstbetrekking en die daarom niet als inkomen worden gezien. De kosten worden gezien als arbeidskosten. In de inkomstenbelasting zijn deze kosten al weer enige tijd niet meer aftrekbaar, maar in de loonbelasting zijn er nog een aantal mogelijkheden over.
Zowel een mobiele telefoon als een computer kunnen belastingvrij worden vergoed of verstrekt, maar er gelden wel eisen. Bij een mobiele telefoon moet er sprake zijn van minimaal 10% zakelijk gebruik. Bij een computer daarentegen moet er sprake zijn van een minimaal zakelijk gebruik van 90%. Dit is een groot verschil. Een mobiele telefoon valt daarmee veel makkelijker onder de vrijstelling dan een computer.
Deze vrijstellingsregelingen zijn al wat ouder en niet altijd toegerust op de nieuwste technologische ontwikkelingen. Tegenwoordig zijn er steeds minder verschillen tussen computers, laptops, tablets en smartphones: ze kunnen grotendeels het zelfde, maar ze zien er wel anders uit. Zeker de verschillen in bruikbaarheid tussen bijvoorbeeld een i-pad en een iPhone zijn klein.
De vraag kwam dan ook op of een i-pad ook belastingvrij verstrekt kon worden bij een zakelijk gebruik van meer dan 10%, net als een mobiele telefoon.

De Rechtbank komt tot het oordeel dat de iPad toch meer weg heeft van een computer en volgt daarom de belastingdienst. Je kunt bijvoorbeeld met een i-pad niet bellen op de “klassieke” wijze (wel zou je overigens met een i-pad kunnen skypen).
Voorlopig heeft de belastingdienst hier gelijk gekregen, maar naar verwachting zal de Hoge Raad nog wel om een eindoordeel worden gevraagd.
Rechtbank Haarlem, 30 november 2012
hits=1= / id=1467=