Akkoord over opheffing bankgeheim in België

In Archief by robert

In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat de Belgische regering het bankgeheim voor alle buitenlanders met een rekening in België zo snel mogelijk wil opheffen. Ruim een maand later is er een akkoord om het bankgeheim nog verder te versoepelen met het oog op het bestrijden van fiscale fraude. Op 2 maart jongstleden hebben de meerderheidspartijen van het huidige demissionaire kabinet overeenstemming bereikt over de opheffing van het bankgeheim als er aanwijzingen zijn van belastingontduiking. Hiervan is onder meer sprake indien iemand in het bezit is van een bankrekening in het buitenland, die niet op de belastingsaangifte werd vermeld.
Wanneer kan het bankgeheim worden opgeheven? Belangrijk is dat er ‘aanwijzingen van belastingontduiking’ moeten zijn. Het bankgeheim kan ook worden opgeheven op basis van ‘tekenen en indiciën’ dat iemand meer inkomsten heeft dan hij of zij aangeeft. Er hoeft dus geen concrete belastingontduiking te zijn vastgesteld, een vermoeden volstaat. De fiscus mag echter niet op basis van wilde of vage veronderstellingen (ook wel ‘vissen’ genoemd) het bankgeheim laten opheffen.
Bij de Nationale Bank (NBB) komt er een elektronisch register waarin alle bankrekeningnummers van de inwoners van België netjes worden opgeslagen. Als de fiscus besluit een onderzoek uit te voeren, kan ze om informatie verzoeken bij het NBB. Indien de fiscus vragen gaat stellen over een belastingplichtige aan een bank, moet de fiscus de vragen eerst voorleggen aan de belastingplichtige.
Belangrijk is ook dat het openbaar ministerie een minnelijke schikking kan voorstellen aan een fiscale zondaar. Hij of zij moet in elk geval de verschuldigde belastingen, interest en boetes betalen. De minnelijke schikking is met name ook bedoeld om de rechtbanken te ontlasten.
hits=0= / id=1793=