Wetsontwerp naar aanleiding van arrest Dijkman

In Archief by robert

Al eerder heb ik in deze nieuwsbrief aandacht besteed aan het arrest Dijkman van het Europese Hof van Justitie. Hierin bepaalde het Hof dat België geen gemeentelijke opcentiemen mocht heffen op buitenlandse roerende inkomsten die niet via een in België gevestigde tussenpersoon zijn betaald. In de nieuwsbrief van november ben ik ingegaan op de circulaire van de Belgische belastingadministratie van 19 oktober 2010, waarin ze haar visie geeft hoe met dit arrest om te gaan. En nu ligt er een wetsontwerp, zodat voortaan ook in de Belgische wet rekening wordt gehouden met dit arrest.
hits=0= / id=1792=