Duo-legaten – oneerlijke concurrentie

In Archief by robert

In een ander antwoord van dezelfde Minister Muyters wordt vermeld dat de Minister op de hoogte is van de concurrentievervalsing tussen de universiteiten in Vlaanderen. Sommige universiteiten kunnen legaten verkrijgen aan 0% successierecht daar waar andere universiteiten een successierecht van 8,8% dienen te betalen. Dit aspect is ook ter sprake gekomen in de Studiecommissie Gewestbelastingen (antwoord de dato 17 januari 2012).

hits=1= / id=1875=