Dienst Voorafgaande Beslissingen 2.0?

In Archief by robert

De nieuwe algemene antimisbruikbepaling heeft niet alleen inhoudelijk al heel wat inkt doen vloeien. Ook als procedureregel heeft deze bepaling voor veel ophef gezorgd. Groot was de verbazing toen tijdens de parlementaire besprekingen over de antimisbruikbepaling bleek dat de Dienst Voorafgaande Beslissingen (hierna DVB) zich niet zou kunnen uitspreken over of er al dan niet sprake is van fiscaal misbruik. Dit was niet bepaald bevorderlijk voor de rechtszekerheid.
Een halve oplossing hield in dat de DVB kon aangeven of de keuze voor de voorgenomen rechtshandeling door andere motieven is verantwoord dan het ontwijken van belasting. Aldus zou de DVB impliciet fiscaal misbruik kunnen erkennen, hetgeen het vermoeden van fiscaal misbruik op een zilveren schaaltje aan de fiscus presenteert. Ingeval de aanvrager een gunstige ruling niet meer kan uitvoeren of verzaakt aan de aanvraag na de formele indiening ervan, is de achterdocht bij de fiscus immers snel gewekt.
Uiteindelijk ging de minister van Financiën volledig overstag en verklaarde deze dat de rulingdienst a priori moet kunnen vaststellen of er sprake is van fiscaal misbruik. Deze beslissing is volledig in lijn met de logica aangezien men zich eerst moet afvragen of er sprake van misbruik kan zijn, vooraleer men gaat oordelen over de kwaliteit van de tegenbewijzen. Daarnaast bevestigde de minister dat de vroegere rulings bindend blijven voor de fiscale administratie. De aanvrager die in het verleden een gunstige ruling heeft verkregen, mag, zoals de rechtszekerheid het gebiedt, op de beide oren slapen.
Ten slotte uitte Staatssecretaris voor de fraudebestrijding Crombez zijn wens om ten behoeve van de rechtszekerheid een afzonderlijke rulingcommissie op te richten voor kleinere dossiers, zoals kmo’s of particulieren. De Belgian Association of Tax Lawyers (BATL) heeft hierop geopperd dat het eerder aangewezen is om simpelweg de bestaande rulingsdienst efficiënter te maken. Er rijzen immers veel vragen bij de idee van een nieuwe rulingdienst, en niet in het minst omtrent de uniformiteit van de beslissingen.

hits=369= / id=3199=