Geen premieplicht voor in België wonende Britse consultant die vooral werkzaam is via zijn Nederlandse BV

In Archief by robert

Op 8 september 2010 heeft Hof Den Haag uitspraak gedaan in de zaak van een in België wonende Brit die expert is op het gebied van normalisatie van goederen en standaardisatie. Hij adviseert in die functie werkgevers en ondernemers in tal van landen. Hij beschikt in Nederland over een BV waarvan hij enig aandeelhouder en directeur is. Voor die BV heeft hij in 2001 in 17 landen gewerkt, wat 579,5 declarabele uren heeft opgeleverd. Tevens heeft hij in dat jaar in België nog 42 uren bestuurswerk voor de BV verricht en een eenmanszaak als ‘independent consultant’ gedreven. Hij was voorts in België voor 16% aandeelhouder en gedelegeerd bestuurder van een Belgische SA, die dochtermaatschappijen heeft in België, Frankrijk en Duitsland. In dat kader van zijn activiteiten werkte hij voor 2/3 deel in België en Frankrijk. Rechtbank Den Haag besliste aan de hand van EG-verordening 1408/71 dat de Brit in Nederland verzekerd is voor de sociale verzekeringen en de WAZ. Over het gedeelte van het salaris van de BV dat hij geacht wordt in België te verdienen, was hij volgens de Rechtbank echter geen Nederlandse premie verschuldigd. Hof Den Haag concludeert dat de Brit in Nederland een dienstbetrekking vervult, in België krachtens Belgisch recht alleen als een zelfstandige wordt aangemerkt en in Frankrijk deels een dienstbetrekking vervult en deels als zelfstandige werkzaam is.

Na een uitvoerige beschrijving van het dienaangaande toepasselijke recht van de EU concludeert het Hof in tegenstelling tot de Rechtbank, dat de expert uitsluitend in België sociaal verzekerd is. (Bron: De Lage Landen)
hits=1= / id=1722=