Geen Nederlandse belastingvermindering bij uitsluitend heffing van Belgische gemeentelijke opcentiemen

In Archief by robert

Hof ’s-Hertogenbosch, 16 december 2011
Een inwoner van België bezit de aandelen in een Nederlandse BV waarvoor hij werkzaamheden verricht. Van de BV ontvangt hij loon en hierover wordt in Nederland regulier belasting betaald. In België wordt hierover (alleen) gemeentelijke opcentiemen betaald.
De belastingplichtige stelt zich op het standpunt dat, nu hij belasting betaalt in België, hij recht heeft op Nederlandse voorkoming van dubbele belasting. Effectief betaalt hij namelijk belasting in twee landen.
Het Hof komt tot de conclusie dat de heffing van Belgische opcentiemen een gemeentelijke heffing is, ook al wordt de heffing geïnd door de nationale overheid. En omdat een Belgische gemeente geen Mogendheid is, wordt door Nederland deze Belgische heffing niet erkend als dubbele belasting. Nederland hoeft daarom geen voorkoming van dubbele belasting te verlenen.
hits=1= / id=1896=