Nederland discrimineert opnieuw

In Archief by robert

Op 12 februari 2011 heeft de advocaat van de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland en de daarbij aangesloten gepensioneerden een schrijven gericht aan de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer. In zijn brief betoogt hij dat het wetsontwerp Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB) strijdig is met de Europese wetgeving.
De wet moest op dat moment nog aangenomen worden. Dit is inmiddels gebeurd. De wet bezuinigt op de tegemoetkoming die ouderen thans via de AOW ontvangen. Via een omweg wil men de tegemoetkoming alleen aan de ouderen in Nederland en de ouderen die in het buitenland residerend, doch belasting betalen in Nederland ten goede doen komen. Pikant detail is dat ook de Raad van State gewezen heeft op het Europeesrechtelijke conflict. De Overheid heeft deze argumenten dus naast zich neergelegd. Inmiddels is er namens de Stichting een klacht gedeponeerd bij de Commissie van de Europese Unie wegens niet naleving van het Unierecht. Wij blijven deze zaak voor u volgen.
hits=1= / id=1983=