Europese Commissie gaat grensoverschrijdende fiscale obstakels voor burgers aanpassen

In Archief by robert

Op 20 december 2010 heeft de Europese Commissie medegedeeld hoe zij oplossingen wil bieden aan EU-burgers voor de ernstige problemen waarmee zij in grensoverschrijdende situaties geconfronteerd worden. Het gaat dan om personen die naar een ander land verhuizen, in een ander land gaan werken of in het buitenland investeren. Grensoverschrijdende werknemers ondervinden volgens de Europese Commissie mogelijkheden om belastingfaciliteiten, belastingverlaging en belastingaftrek te krijgen van buitenlandse fiscale autoriteiten en worden vaak dubbel belast. Burgers die onroerend goed in het buitenland kopen, lopen de belastingvrijstelling soms mis of moeten hogere vermogensbelasting betalen dan de ingezetenen van het betrokken land. Burgers die naar een ander land verhuizen of in het buitenland een auto kopen, moeten twee keer registratiebelasting betalen. Mensen met een inkomen uit buitenlandse investeringen ondervinden moeilijkheden bij het verkrijgen van vrijstelling van bronbelasting in andere landen. En talrijke houders van buitenlandse pensioenfondsen ondervinden problemen met aftrek en grensoverschrijdende overdrachten.
Volgens de mededeling moeten lidstaten hun fiscale maatregelen en wetgeving hierop aanpassen. Ook dient de coördinatie tussen lidstaten verbeter te worden. Ten slotte is de Europese commissie zelf voornemens in 2011 en 2012 met concrete voorstellen te komen op het gebied van onder meer grensoverschrijdende inkomens, successierechten, dividendbelasting, voertuigregistratiebelasting en e-handel.
hits=0= / id=1774=