Antimisbruik en successieplanning – vervolg bis

In Archief by robert

De fiscale administratie zal (hopelijk) binnenkort een lijst publiceren van technieken die volgens haar als een fiscaal misbruik moeten worden gekwalificeerd. Het duo-legaat zou er niet onder vallen, maar de voorwaarde is dan wel dat het goede doel een substantieel voordeel moet halen uit de toegepaste techniek. Met andere woorden het mag geen louter fiscaal besparende maatregel zijn.hits=6= / id=2052=