Bureau Belgische Zaken bezuinigt

In Archief by robert

Het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) te Breda informeert u over de sociale zekerheid als u in België gaat wonen, werken, studeren of ondernemen. Gaat u bijvoorbeeld in België wonen en blijft u werken in Nederland, dan kan dit invloed hebben op uw sociale verzekeringen zoals pensioen en ziektekosten.
Het regeerakkoord van VVD en CDA sprak over een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid die minder kost, met minder ambtenaren, minder regels en minder bestuurders. Op 14 maart verscheen de “Taakstelling bezuiniging SZW”. De Sociale Verzekeringsbank (SVB), waar het BBZ een onderdeel van is, moet de komende vier jaar 26,4 miljoen euro bezuinigen. In de Taakstelling staat over het BBZ: “De verdere uitbreiding van de elektronische dienstverlening maakt het mogelijk de persoonlijke dienstverlening aan grensarbeiders via aparte bureaus (Belgische en Duitse zaken) te beëindigen. Wel blijft voorlichting via een bestaande specifieke website bestaan en kunnen eventuele resterende vragen via digitale dienstverlening aan de SVB gesteld worden. Overigens betreffen deze maatregelen niet alleen de dienstverlening door SVB, maar zal ook het UWV eenzelfde beweging maken.”
De persoonlijke dienstverlening van BBZ hield in een telefonisch spreekuur en gratis spreekuren op locatie zoals in Antwerpen, Turnhout, Eindhoven, Lommel, Maaseik, Hasselt en Maastricht.
hits=3= / id=1979=