Woonstvergoeding

In Archief by robert

Het Hof van Cassatie heeft voor de tweede maal op expliciete wijze de klassieke leer inzake de woonstvergoeding bevestigd. Woonstvergoeding is de vergoeding die dient te worden betaald door de echtgenoot die tijdens en na de echtscheidingsprocedure in de gemeenschappelijke of onverdeelde woning blijft wonen en er dus het exclusieve genot van heeft. Wat de periode tijdens de echtscheidingsprocedure betreft, wordt dit genot aangerekend op het aandeel van de genietende echtgenoot in de inkomsten van de onverdeelde goederen. In het geval het aandeel van de onderhoudsgerechtigde echtgenoot in de onverdeelde inkomsten hoger is dan het genoten voordeel, wordt dit genot in die mate aangezien als een voorschot op dit aandeel (Cass. 2 februari 2012). hits=2= / id=1479=