Sociale verzekering Nederbelgen

In Archief by robert

Ik woon in België en krijg een pensioen uit Nederland. Ik werk dus niet. Ik ontvang geen pensioen uit België. Ik hoor telkens dat ik alleen gebruik mag maken van zorg in België. Klopt dat wel? Ik betaal immers ook bijdragen in Nederland?

U betaalt inderdaad de bijdrage voor verdragsverzekerde gepensioneerden. De SVB en uw pensioenfonds houden deze bijdrage in op uw AOW-pensioen en aanvullend bedrijfspensioen.

Toch klopt het dat u gebruik moet maken van de medische zorg in België. Dat is zo geregeld in de Europese Verordening 1408/71. Volgens artikel 28 hebt u recht op de zorg van het wettelijke verzekeringspakket van België. U hebt daarmee (bijna) dezelfde rechten en plichten als uw buurman, die een pensioen uit België ontvangt. U moet zich inschrijven bij een mutualiteit, die de kosten van uw zorg vergoedt volgens de Belgische regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat u een deel van de kosten zelf moet betalen (het remgeld). Als u een hogere dekking wilt hebben tegen de kosten van ziekenhuiszorg, dan kunt u, net als uw buurman wellicht heeft gedaan, een hospitalisatieverzekering afsluiten.

Maar u wordt niet helemaal gelijk behandeld als uw buurman. U betaalt immers ook nog eens premie in Nederland, uw buurman niet. Ook dat heeft te maken met de Verordening 1408/71. Artikel 28 bepaalt namelijk ook dat uw zorgkosten uiteindelijk door Nederland moeten worden vergoed. Uw mutualiteit vergoedt uw kosten weliswaar, maar krijgt daarvoor een compensatie van Nederland. Om deze compensatie te financieren, heft Nederland een bijdrage door inhouding op uw pensioen(en). Deze bijdrage is alleen hoger dan wat uw buurman kwijt is aan premie.

Het is niet onmogelijk om gebruik te maken van zorg in Nederland. Maar wie vergoedt u dan en tegen welk tarief? Antwoord op deze vragen hangt af van de omstandigheden waaronder u de zorg in Nederland hebt gehad.

Medisch noodzakelijke zorg bij tijdelijk verblijf en medische zorg met toestemming van uw mutualiteit.
U hoeft de kosten van de verleende zorg, behalve eventuele eigen bijdragen, niet zelf te vergoeden. Het verplicht eigen risico van € 150 per jaar is niet van toepassing. De zorgverlener kan de kosten declareren bij Agis Zorgverzekeringen. Agis declareert de kosten bij uw mutualiteit.

Bij medisch zorg die noodzakelijk wordt bij tijdelijk verblijf in Nederland (vakantie, familiebezoek), moet u de European Health Insurance Card (EHIC) aan de zorgverlener laten zien.
Bij medische zorg met toestemming van uw mutualiteit, moet u het formulier E 112 aan de zorgverlener laten zien.
Zowel de EHIC als het E 112 kunt u aanvragen bij uw mutualiteit.

Uw mutualiteit geeft het formulier E 112 niet zonder meer af. Voorwaarden:
– het gaat om een behandeling die u niet (op tijd) kunt krijgen in België;
– het moet gaan om zorg die in België in het verzekerd pakket is opgenomen.
Voor inwoners van de grensstreek gelden bijzondere regels, waardoor de mutualiteit minder strenge voorwaarden kan toepassen. U moet dan wonen binnen een zone van 15 km van de grens en zich laten behandelen op een maximale afstand van 25 km van de grensplaats die grenst aan de zone waar u woont.
Er gelden ook soepeler voorwaarden voor inwoners van de Euregio Maas-Rijn (provincies Luik en Limburg). Zij kunnen een speciaal E 112 ontvangen (IZOM EMR E 112+).

Medische zorg zonder toestemming van uw mutualiteit
U moet de kosten zelf vergoeden aan de zorgverlener. Vervolgens declareert u de kosten bij uw ziekenfonds. U krijgt de kosten vergoed volgens de in België geldende tarieven.

Voorwaarden:
– het gaat niet om een ziekenhuisopname (want daar is doorgaans toestemming voor nodig);
– de genoten zorg behoort tot het verzekerd pakket in België;
– de zorgkosten zijn kleiner dan € 500 per verplaatsing naar Nederland;
– het te vergoeden bedrag overschrijdt het bedrag van de werkelijke gemaakte kosten niet.

Conclusie
Kortom: u kunt onder voorwaarden gebruik maken van medische zorg in Nederland en daar vergoeding voor krijgen. Maar de regels zijn ingewikkeld. Het is daarom verstandig om vooraf contact op te nemen met uw mutualiteit.

[Vraag-antwoordrubriek NederBelgisch Magazine juni/juli 2008]

KADERTJE
U woont in België en hebt een band met Nederland: u werkt in Nederland of u ontvangt een uitkering of pensioen uit Nederland. Hoe zit het met uw sociale verzekering? Waar bouwt u pensioen op? Krijgt u kindertoeslag? Van wie krijgt u een werkloosheidsuitkering? Wie vergoedt de kosten van medische zorg? Voor antwoord op deze vragen kunt u terecht bij Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) van Sociale Verzekeringsbank Breda (0031 76 548 58 40).

hits=2= / id=1589=