Belastingherziening op komst in Nederland

In Archief by robert

Steeds meer seinen staan op groen en de Nederlandse economie lijkt zich te herstellen. Na jaren van bezuinigingen gaat de overheid nu meer geld overhouden, en daarom komt er ook ruimte voor een stevige belastingherziening.
Wat er precies gaat veranderen, is op het moment van sluiten van deze bijdrage nog niet duidelijk. In hoofdlijnen lijkt het erop dat de belastingheffing op uitgaven (de BTW) hoger zal worden en dat de belasting op werken (inkomstenbelasting) zal worden verlaagd.

Of er ook grote veranderingen in het systeem van bijvoorbeeld de inkomstenbelasting te verwachten zijn, is minder duidelijk. Een belangrijk probleem om grote wijzigingen door te voeren is de afhankelijkheid van de regering van oppositiepartijen. De regeringspartijen hebben zelf geen meerderheid in de Eerste Kamer. En hoe meer partijen er nodig zullen zijn om de wetgeving aan te passen, hoe moeilijker het zal zijn om grote wijzigingen door te voeren waar iedereen het mee eens is. Wordt vervolgd!

hits=5= / id=3885=