Verlaging van de overdrachtsbelasting voor woningen creëert ook opportuniteiten op het vlak van estate-planning

In Archief by robert

Het tarief van de Nederlandse overdrachtsbelasting voor in Nederland gelegen onroerende zaken die voor particuliere bewoning zijn bestemd werd onder bepaalde voorwaarden tijdelijk verlaagd van 6% naar 2%. Ook aandelen in onroerende zaaklichamen komen hiervoor in aanmerking.
Deze vermindering biedt een interessante opportuniteit op het vlak van estate-planning voor Nederbelgen die niet langer aan de schenk- en erfbelasting onderworpen zijn. In plaats van deze goederen te laten vererven (toptarief van 27% in de Belgische successierechten) kunnen ze (kort vóór het overlijden) met voorbehoud van vruchtgebruik worden geschonken (0% in de Belgische schenkingsrechten en 2% in de Nederlandse overdrachtsbelasting) (zie reeds NBM februari 2011). Naar Belgisch recht kan een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik enkel door middel van een notariële akte geschieden.
De besproken verlaging geldt tot 1 juli 2012.
hits=1= / id=1817=