Juridisch steekspel omtrent de invoering van de nieuwe fiscale regularisatie

In Archief by robert

Het federaal parlement zou zich normaal eind juni buigen over de goedkeuring van de nieuwe regeling. Leden van oppositiepartijen dienden echter in het parlement massaal nieuwe amendementen in met als doel om het wetsontwerp opnieuw te verwijzen naar de Raad van State. Zij menen dat een nieuw grondig advies noodzakelijk is omdat de ontwerptekst inbreuk zou maken op bevoegdheidsverdelende regels tussen de federale overheid en de gewesten. Concreet houdt dit in dat het nieuwe regime voorlopig niet uit de startblokken geraakt.
Daarnaast hebben Brussel en Wallonië beiden reeds aangekondigd de nieuwe regeling te zullen aanvechten voor het Grondwettelijk Hof. De Brusselse minister van Financiën meent dat Brussel benadeeld zal worden door de tekst zoals die voorligt in het parlement aangezien het ontwerp de belastingbetaler de mogelijkheid geeft om zelf het bedrag van de ontdoken belasting aan te geven. Aangezien de successierechten de hoogste belastingen zijn, heeft de belastingbetaler er volgens de minister geen enkel belang bij om te verklaren dat de ontdoken belasting afkomstig is van een erfenis.