Formateursnota Elio Di Rupo

In Archief by robert

Ondanks dat het maar een formateursnota is die in het kader van de lopende regeringsonderhandelingen in detail wordt besproken, zijn er toch een aantal fiscale voorstellen die best nu al onder de aandacht worden gebracht. De drie meest in het oog springende voor de vermogende particulieren zijn (1) een verhoging van de belasting op roerende inkomsten (bijvoorbeeld tot 20% voor interesten en 25% voor dividenden), (2) een 0,5% vermogensbelasting vanaf een vermogen van €1,25mio en (3) een belasting op de meerwaarde behaald op aandelen en effecten. Daarnaast worden een aantal maatregelen voorgesteld om al dan niet vermeend misbruik onmogelijk te maken. Of, en zo ja in welke vorm, deze voorstellen erdoor zullen komen, valt nog af te wachten. Maar een verwittigd persoon is er twee waard; getuige daarvan is het verhoogd aantal fiscale rulingaanvragen om nu nog bepaalde meerwaarden vast te klikken.
hits=1= / id=1829=