Bijzondere compensatieregeling: één dag werken in Nederland leidt tot vervallen recht op de regeling

In Archief by robert

Hof ’s-Hertogenbosch, 9 september 2011
Uit de vorige uitspraak volgt onder meer dat bij onvrijwillig ontslag binnen zes maanden een nieuwe baan gevonden moet worden in de grensstreek om recht te blijven houden op de bijzondere compensatieregeling.
In deze zaak werd de grensarbeider in België ontslagen. Voordat hij, binnen zes maanden, een nieuwe baan had in België, werkte hij twee weken in Nederland. Deze twee weken in Nederland zijn genoeg om de rechten op de bijzondere compensatieregeling onherroepelijk kwijt te raken.
De grensarbeider in deze zaak had echter veel geluk. Ook al had hij wettelijk geen recht op de regeling, in de procedure had de belastinginspecteur zich laten ontvallen dat de in Nederland gewerkte periode niet mee zou tellen. Door deze verspreking, en het daarmee opgewekte vertrouwen, behield de grensarbeider toch nog recht op de bijzondere compensatieregeling.

hits=1= / id=1863=